Black and White 120 Film Stills - roniq

Minaret, Istanbul Turkey