Black and White 120 Film Stills - roniq

Tuz Golu, Turkey